J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6

J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6.

Các lỗi do J2019 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6 :

J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6
J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6
12

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.