U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6

U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6.

Các lỗi do U2205 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có xoay màn hình ngang dọc iPhone 6.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6 :

U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6
U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6
15
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.