Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U5201_RF IC wifi bluetooth iPhone 6

U5201_RF IC wifi bluetooth iPhone 6 nhiệm vụ kích hoạt wifi và bluetooth.

Các lỗi do U5201_RF gây ra.

  1. Không bật được Wifi.
  2. Không bật được Bluetooth.
  3. Mất nguồn hoặc hao pin nếu chạm. Báo nhiệt độ cao tắt máy

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5201_RF IC wifi bluetooth iPhone 6 :

Mạch bluetooth
Mạch bluetooth
Mạch wifi
Mạch wifi

Leave a Reply