U1202 IC nguồn PDA iPhone 6

U1202 IC nguồn PDA iPhone 6.

Các lỗi do U1202 gây ra.

  1. Mất nguồn hoàn toàn.
  2. Hao Pin.
  3. Sạc không vào Pin.
  4. Lỗi đường áp cấp cho chức năng nào thì mất chức năng đó.

Sơ đồ U1202 IC nguồn PDA iPhone 6:

Các áp IC nguồn cấp cho CPU và Ổ cứng
Các áp IC nguồn cấp cho CPU và Ổ cứng

Áp từ Pin ra gọi và áp Vbatt. Sau khi gắn Pin vào áp sẽ cấp cho một vài IC và qua transistor Q1403 chuyển mạch Vbatt -> Vcc main “cũng là vbatt mà đổi tên” cấp cho hầu hết các IC nắn áp còn lại. IC nguồn U1202 nhận áp vcc main và xuất ra các áp cấp cho các IC khác như loa, chuông, rung, camera, màn hình.

Khi Vbatt cấp vào main thì bản thân IC nguồn U1202 nó cũng tự xuất ra một vài áp cấp cho chính nó và CPU U0201 để xử lý một vài lệnh cơ bản.

Khi nhấn nút nguồn và giử một khoản thời gian lúc này IC nguồn hiểu là cần kích hoạt toàn bộ hệ thống nên xuất ra các áp cho CPU và Ổ cứng để thực hiện việc boot khởi động máy.

Leave a Reply