U1502 IC đèn màn hình iPhone 6

Mô tả lỗi:

  • Máy mất đèn hoàn toàn hoặc đèn sáng mờ không tăng giảm được độ sáng màn hình.

U1502 là IC đèn màn hình iPhone 6 nhiệm vụ quản lý đèn led nền của màn hình iPhone 6.

Các lỗi chung do IC U1502 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất đèn màn hình, không sáng hoặc sáng mờ.

Sơ đồ U1502 IC đèn màn hình iPhone 6 :

U1502 IC đèn màn hình iPhone 6
U1502 IC đèn màn hình iPhone 6