Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6

U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6.

Các lỗi do U_WFR_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6 :

U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6
U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6

Leave a Reply