J1111 Socket quản lý Camera trước, loa, cảm biến iPhone 6

J1111 Socket quản lý Camera trước, loa trong ” nghe gọi “, cảm biến tiệm cận ” nghe gọi tắt màn hình “, cảm biến ánh sáng ” tự thay đổi độ sáng màn hình ” iPhone 6.

Các lỗi do IC J1111 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J1111 Socket quản lý Camera trước, loa, cảm biến iPhone 6 :

J1111 Socket quản lý Camera trước, loa, cảm biến iPhone 6
J1111 Socket quản lý Camera trước, loa, cảm biến iPhone 6
12

2 bình luận

  1. 13/04/2021
  2. 13/04/2021

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.