U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 Plus

U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC U1701 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn dòng cao.
  2. Restore lỗi 9 hoặc 4013.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 Plus :

 U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 Plus
U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.