Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7

U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7.

Các lỗi do IC U1701 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn dòng cao.
  2. Restore lỗi 9 hoặc 4013.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7 :

U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7
U1701 ổ cứng PCIE iPhone 7

Leave a Reply