U2101 IC Sạc iPhone 7

U2101 IC sạc iPhone 7.

Các lỗi do IC U2101 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây sạc lâu vào, sạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2101 IC Sạc iPhone 7 :

U2101 IC Sạc iPhone 7
U2101 IC Sạc iPhone 7

Leave a Reply