U2101 IC Sạc iPhone 7

U2101 IC sạc iPhone 7.

Các lỗi do IC U2101 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây sạc lâu vào, sạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2101 IC Sạc iPhone 7 :

U2101 IC Sạc iPhone 7
U2101 IC Sạc iPhone 7
17

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.