U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7

U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7.

Các lỗi do IC U3301 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất mất âm thanh chuông trên. Gọi điện không nghe người ta nói.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 :

U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7
U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7
13

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.