U2204 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6

U2204 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6.

Các lỗi do U2204 gây ra.

  1. Phần mềm kiểm tra áp suất máy hoạt động sai.
  2. Chưa thấy lỗi ở thực tế

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2204 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6 :

phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6
phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6
17

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.