U1700 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 6

U1700 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 6.

Các lỗi do IC U1700 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, không sạc, không nhận cáp máy tính.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1700 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6 :

U1700 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 6
U1700 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 6
8

Chưa có bình luận

Bình luận

Liên hệ với chúng tôi

Xem Địa Điểm Gần Nhất

Các điểm sửa chữa đạt tiêu chuẩn của ICFix Team tại địa phương.

Giải Pháp Sửa Chữa Chuyên Sâu

Tham khảo những giải pháp sửa chữa chuyên nghiệp trên Miit Solutions.

Tham Gia ICFix Team

Tham khảo các qui định, điều kiện để tham gia vào đội ngũ sửa chữa chuyên nghiệp ICFix.
Bản đồ địa điểm thành viên ICFix Team