U1700 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 6

Mô tả lỗi:

  • Máy kén sạc, kén dây cáp chỉ nhận một bên đầu cáp.
  • Cắm vào máy tính báo lỗi Phụ kiện không hổ trợ.

Các lỗi chung do IC U1700 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp. Bấm kim dòng lên cao hơn so với main mẫu.
  2. Lỗi gây treo táo, không sạc, không nhận cáp máy tính.

Sơ đồ U1700 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 6 :

U1700 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 6
U1700 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 6

Bước 1: Ở iPhone 6 kén cáp sạc hoặc kèm theo hao pin, cấp nguồn bấm dòng lên cao hơn so với bình thường đã test các chức năng khác ok full thì đa phần là lỗi Chip USB U1700 mà mọi người thường gọi là chip U2 thời iPhone 5S. Thay thế là khắc phục.

Bước 2: Ở các máy lỗi như tắt nguồn cắm cáp máy sạc nhưng khi lên nguồn thì ngắc sạc mặc dù đã thay U1700 nhưng không khắc phục thì làm theo từng bước

  • Dựa vào sơ đồ thu gọn bên trên chúng ta tập trung đo tổng trở tại socket J1817 các chân từ IC USB U1700 đưa ra. 24 26 32 30 31 20 34 <— đo hết các chân này so sánh với main mẩu xem đúng trở không. Đúng trở thì cứ thay USB khác. Sai trở hoặc mất trở thì cách ly bỏ các tụ trên đường lỗi, câu hoặc thay thế các cuộn dây FL đặc biệt hai đường ACC1 và ACC2 hai cuộn dây rất hay lỗi.
  • Đo rà các tụ bypass quanh IC U1700 nếu chạm thì thay thế không được bỏ.
  • Câu tắt Q1701 câu chân hai và chân ba lại, nhớ tháo bỏ Q1701 ra hãy câu.
  • Đo tổng trở các đường từ IC U1700 qua ic nguồn PDA U1202.

Leave a Reply