U3000 IC la bàn iPhone 6S

U3000 IC la bàn iPhone 6S.

Các lỗi do U3000 gây ra.

  1. Vào la bàn không được.
  2. Chạm gây hao pin dòng thứ cấp.
  3. Thỉnh thoảng gây lên táo treo.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3000 IC la bàn iPhone 6S :

U3000 IC la bàn iPhone 6S
U3000 IC la bàn iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.