U0900 logic eeprom iPhone 6S

U0900 logic eeprom iPhone 6S.

Các lỗi do U0900 gây ra.

  1. Restore 20% báo lỗi 14.
  2. Vừa bung file báo lỗi 9.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0900 logic eeprom iPhone 6S :

U0900 logic eeprom iPhone 6S
U0900 logic eeprom iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.