U3300 IC xạc iPhone Xs Max

U3300 IC xạc iPhone Xs Max.

Các lỗi do IC U3300 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây xạc lâu vào, xạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3300 IC xạc iPhone Xs Max:

Sơ đồ ic xạc iphone xs max
Sơ đồ ic xạc iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.