U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S

U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S.

Các lỗi do IC U3500 gây ra.

  1. Lỗi mất loa, mic, tai nghe.
  2. Hao pin dòng thứ cấp nếu chạm.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S :

U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S
U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.