U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S

U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S nhiệm vụ kích hoạt wifi và bluetooth.

Các lỗi do U5200_RF gây ra.

  1. Không bật được Wifi.
  2. Không bật được Bluetooth.
  3. Mất nguồn hoặc hao pin nếu chạm. Báo nhiệt độ cao tắt máy

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S :

U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S
U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S

Leave a Reply