U5411_RF IC anten GPS iPhone 6

U5411_RF IC anten GPS iPhone 6

Các lỗi do U5411_RF gây ra.

  1. Chạm gây hao pin áp 1v8 Sdram.
  2. Lỗi gây mất sóng khi cắm sạc.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5411_RF IC anten GPS iPhone 6 :

U5411_RF IC anten GPS iPhone 6
U5411_RF IC anten GPS iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.