WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7

WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7 nhiệm vụ kích hoạt wifi và bluetooth.

Các lỗi do WLAN_RF gây ra.

  1. Không bật được Wifi.
  2. Không bật được Bluetooth.
  3. Mất nguồn hoặc hao pin nếu chạm. Báo nhiệt độ cao tắt máy

Sơ đồ sửa chữa thu gọn WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7 :

WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7
WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7