Các áp chức năng iPhone 4S

Các áp chức năng iPhone 4S dùng để đo đạc và dò ra các pan hao pin không rỏ lý do. Hoặc mất nguồn do chạm các áp thứ cấp. iPhone 4S và iPhone 4 cách sửa tương đối giống nhau vì là bản cập nhật nhỏ của một dòng máy.

Hình main thực tế Các áp chức năng iPhone 4S:

Các áp chức năng iPhone 4S
Các áp chức năng iPhone 4S
  • Step1: Que đen chấm vào mass, que đỏ đo rà từng chân áp đánh dấu trên mỗi đầu tụ.
  • Step2: Áp nào chạm hoặc trở thấp gần về 0 thì đảo đầu que đo. Que đỏ chấm mass Que đen chấm lại chổ bị chạm. Nếu kim đồng hồ vẩn không thay đổi hoặc thay đổi ít thì khả năng đường đó đã chạm cao.
  • Step3: Dùng ZXW dò theo đường chạm và xử lý cách ly thành phần linh kiện bị chạm.