iPhone 4S gọi điện loa không nghe

iPhone 4S gọi điện loa không nghe thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt đất hư loa. Loa iPhone 4S là chúa hư luôn. Ko làm gì cũng tự hư. Loa nó tiếp xúc thẳng vào main nên loại trừ dây nhợ như các đời iPhone khác.

Các cách nhận biết iPhone 4S gọi điện loa không nghe:

  1. Máy gọi tới bấm nghe mà không nghe người ta nói gì mình nói người ta vẩn nghe.
  2. Bấm volume lên hết cở, khi bấm vẩn thấy chử Chuông không phải tai nghe. Tăng giảm hoạt động tốt.
  3. Vào thu âm phát ra loa trong vẩn không nghe. phát ra mà nghe nhưng gọi không nghe là lỗi khác.

iPhone 4S lỗi loa trong cách sửa như sau :

iPhone 4S gọi điện loa không nghe
iPhone 4S gọi điện loa không nghe
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S lỗi loa trong.