Mở iCloud iPad 3

Ở thời điểm này chỉ nên mở iCloud iPad 3 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad 3 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Mở iCloud iPad 3 phiên bản có sim chỉ cần tìm cách chuyển đổi nó thành phiên bản Wifi sau đó restore lại là được.

Mở iCloud iPad 3 phiên bản wifi phải thay đổi thông tin ổ cứng bằng một thông tin của máy khác chưa có tài khoản icloud để actie

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó và giá để mở bản 3G sẽ cao hơn vì phải thay thế thêm IC Wifi.

Cách Mở iCloud iPad 3

Mở iCloud iPad 3 2

Step: Xem trên hình các trở được đánh dấu. Quan sát trên main nếu ô nào có trở thì cứ bẻ bỏ hết. Ô nào không có thì thôi để yên. Sau đó máy sẽ dính DFU restore phiên bản wifi là được. Ở iPad 4 không cần nạp seri mua.

Bản Wifi 1 ổ cứng thì dùng bộ đổi gắn vào và đổi seri khác là được. 2 ổ cứng bắt buộc phải đục cả hai ra sau đó nạp boot 1 ổ và đóng 1 ổ vào lại, dung lượng máy sẽ giảm một nửa.

Leave a Reply