iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main

iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main cũng giống như mất nguồn do chạm Vbatt nhưng trường hợp này đa số bị nhiều hơn.

Các cách xác định iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main do Main.

  1. Máy mất nguồn cắm xạc không lên gì. Có khi nóng ran cục xạc phải rút ra liền không để ý rất dể cháy nổ.
  2. Tháo main ra dùng bộ cấp nguồn vừa cấp vào là chạm.

Hướng dẩn sửa iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main.

iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main
iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main

Step: Làm theo các bước trong hình để xác định lỗi và sửa iPad 3 mất nguồn chạm áp VCC Main.

Xem thêm các tuyệt kỹ trong phần học căn bản để biết cách dò nóng sửa pan chạm.