iPhone 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn

iPhone 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn là lỗi đặc trưng do nút nguồn bị hư là nhiều rất ít khi lỗi trên main. Việc thay dây nút nguồn iPhone 4 được cho là một thảm họa. Rất cực

Cách để nhận biết iPhone 4 lỗi nút nguồn:

  1. Bấm nút nguồn không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

iPhone 4 lỗi nút nguồn cách sửa như sau :

iPhone 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn
iPhone 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 lỗi nút nguồn.