Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn

iPhone 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn là lỗi đặc trưng do nút nguồn bị hư là nhiều rất ít khi lỗi trên main. Việc thay dây nút nguồn iPhone 4 được cho là một thảm họa. Rất cực

Cách để nhận biết iPhone 4 lỗi nút nguồn:

  1. Bấm nút nguồn không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

iPhone 4 lỗi nút nguồn cách sửa như sau :

iPhone 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn
iPhone 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 lỗi nút nguồn.