Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 4 hay khởi động máy lại liên tục

iPhone 4 hay khởi động máy lại liên tục đang xài tự nhiên sụp nguồn lên táo khởi động lại. Lâu lâu để không máy cũng tự boot lại

Cách để nhận biết iPhone 4 hay khởi động máy lại liên tục :

  1. Xạc pin thấy dung lượng không tăng. Tắt mở nguồn lại dung lượng thay đổi nhiều
  2. Thay Pin khác nhưng vẩn không khắc phục.

iPhone 4 hay khởi động máy lại liên tục cách sửa như sau :

iPhone 4 hay khởi động máy lại liên tục
iPhone 4 hay khởi động máy lại liên tục
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 hay khởi động máy lại liên tục.