iPhone 4S không tự tăng giảm độ sáng màn hình

iPhone 4S không tự tăng giảm độ sáng màn hình trong kỹ thuật còn gọi là lỗi cảm biến ánh sáng. Có nghĩa là đem máy ra ngoài sáng vào đem vào trong phòng tối độ sáng màn hình không tự thay đổi để thích ứng với môi trường.

2 cách để nhận biết iPhone 4S không tự tăng giảm độ sáng màn hình :

  1. Đem ra ngoài sáng màn hình vẩn không thay đổi.
  2. Vào cài đặt chỉnh tăng giảm độ sáng tự động. Đem và trong tối độ sáng cũng không nhúc nhích.

iPhone 4S không tự tăng giảm độ sáng màn hình cách sửa như sau :

iPhone 4S không tự tăng giảm độ sáng màn hình
iPhone 4S không tự tăng giảm độ sáng màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S không tự tăng giảm độ sáng màn hình.