iPhone 4S lỗi đèn màn hình

iPhone 4S lỗi đèn màn hình thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt nước, rớt đất. Có thể mất đèn hoàn toàn hoặc đèn sáng mờ không có chỉnh tăng giảm độ sáng được. Các đời iPhone dưới iPhone X sử dụng màn hình LCD nên sẽ có đèn Led nền còn gọi là đèn Backlight.

Cách nhận biết iPhone 4S lỗi đèn màn hình:

  1. Đem ra ánh nắng rồi lắc dịch chuyển sao cho thấy được các iCon bên trong. Đây là cách duy nhất để nhận diện lỗi này.
  2. Nếu đem ra sáng không thấy gì mà cắm xạc vẩn báo, gọi tới vẩn được là lỗi khác. Lỗi iPhone 4S không hiển thị màn hình.

iPhone 4S lỗi đèn màn hình cách sửa như sau :

iPhone 4S lỗi đèn màn hình
iPhone 4S lỗi đèn màn hình
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S lỗi đèn màn hình.