J3100 Socket camera trước, loa, cảm biến iPhone 6S

J3100 Socket quản lý Camera trước, loa trong ” nghe gọi “, cảm biến tiệm cận ” nghe gọi tắt màn hình “, cảm biến ánh sáng ” tự thay đổi độ sáng màn hình ” iPhone 6S.

Các lỗi do IC J3100 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3100 Socket camera trước, loa, cảm biến iPhone 6S :

J3100 Socket camera trước, loa, cảm biến iPhone 6S
J3100 Socket camera trước, loa, cảm biến iPhone 6S
Bảng tổng trở J3100 iPhone 6S
Bảng tổng trở J3100 iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.