J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7

J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7.

Các lỗi do J3801 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7 :

3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay
3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.