Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7

J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7.

Các lỗi do J3801 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7 :

3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay
3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay

Leave a Reply