J4600 socket quản lý loa mic facetime cảm biến iPhone X

J4600 Socket quản lý loa trong ” nghe gọi “, cảm biến tiệm cận ” nghe gọi tắt màn hình “, cảm biến ánh sáng ” tự thay đổi độ sáng màn hình ” iPhone X.

Các lỗi do IC J4600 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4600 socket quản lý loa mic facetime cảm biến iPhone X :

J4600 socket quản lý loa mic facetime cảm biến iPhone X
J4600 socket quản lý loa mic facetime cảm biến iPhone X
Bảng tổng trở J4600
Bảng tổng trở J4600

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.