Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X

J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X.

Các lỗi do IC J4200 gây ra.

  1. Camera trước không chụp được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X :

J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X
J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X