J_SIM_RF khay sim iPhone 7

J_SIM_RF khay sim iPhone 7.

Các lỗi do IC J_SIM_RF gây ra.

  1. Không nhận thẻ sim.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J_SIM_RF khay sim iPhone 7 :

J_SIM_RF khay sim iPhone 7
J_SIM_RF khay sim iPhone 7

Leave a Reply