J_SIM_RF khay sim iPhone 7

J_SIM_RF khay sim iPhone 7.

Các lỗi do IC J_SIM_RF gây ra.

  1. Không nhận thẻ sim.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J_SIM_RF khay sim iPhone 7 :

J_SIM_RF khay sim iPhone 7
J_SIM_RF khay sim iPhone 7
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.