U3402 IC DAC quản lý chuông dưới iPhone 7

U3402 IC DAC quản lý chuông dưới iPhone 7.

Các lỗi do IC U3402 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất mất âm thanh nghe nhạc. Vào cài đặt – âm thanh máy treo treo đơ đơ.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3402 IC DAC quản lý chuông dưới iPhone 7 :

 U3402 IC DAC quản lý chuông dưới iPhone 7
U3402 IC DAC quản lý chuông dưới iPhone 7

Leave a Reply