M2600 IC đèn Flash iPhone 7

M2600 IC đèn Flash iPhone 7 nhiệm vụ quản lý đèn Flash khi chụp camera hoặc khi bật đèn Pin.

Các lỗi do IC M2600 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất đèn Flash, chạm data có thể gây lỗi không chụp camera được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn M2600 IC đèn Flash iPhone 7 :

M2600 IC đèn Flash iPhone 7
M2600 IC đèn Flash iPhone 7
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.