M2600 IC đèn Flash iPhone 7

M2600 IC đèn Flash iPhone 7 nhiệm vụ quản lý đèn Flash khi chụp camera hoặc khi bật đèn Pin.

Các lỗi do IC M2600 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất đèn Flash, chạm data có thể gây lỗi không chụp camera được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn M2600 IC đèn Flash iPhone 7 :

M2600 IC đèn Flash iPhone 7
M2600 IC đèn Flash iPhone 7

Leave a Reply