U0900 logic eeprom iPhone 6S Plus

U0900 logic eeprom iPhone 6S Plus.

Các lỗi do U0900 gây ra.

  1. Restore 20% báo lỗi 14.
  2. Vừa bung file báo lỗi 9.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0900 logic eeprom iPhone 6S Plus :

U0900 logic eeprom iPhone 6S Plus
U0900 logic eeprom iPhone 6S Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.