U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài iPhone 6S Plus

U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài iPhone 6S Plus.

Các lỗi do IC U3700 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất mất âm thanh nghe nhạc. Vào cài đặt – âm thanh máy treo treo đơ đơ.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài iPhone 6S Plus :

U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài iPhone 6S Plus
U3700 IC DAC quản lý chuông loa ngoài iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở U3700
Bảng tổng trở U3700

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.