U5411_RF IC anten GPS iPhone 6S

U5411_RF IC anten GPS iPhone 6S.

Các lỗi do U5411_RF gây ra.

  1. Chạm gây hao pin áp 1v8 Sdram.
  2. Lỗi gây mất sóng khi cắm sạc.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5411_RF IC anten GPS iPhone 6S :

U5411_RF IC anten GPS iPhone 6S.
U5411_RF IC anten GPS iPhone 6S.

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.