U3000 IC la bàn iPhone 6S Plus

U3000 IC la bàn iPhone 6S Plus.

Các lỗi do U3000 gây ra.

  1. Vào la bàn không được.
  2. Chạm gây hao pin dòng thứ cấp.
  3. Thỉnh thoảng gây lên táo treo.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3000 IC la bàn iPhone 6S Plus :

U3000 IC la bàn iPhone 6S Plus
U3000 IC la bàn iPhone 6S Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.