U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S Plus

U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S Plus.

Các lỗi do IC U3500 gây ra.

  1. Lỗi mất loa, mic, tai nghe.
  2. Hao pin dòng thứ cấp nếu chạm.
  3. Đứt đường gây boot máy, treo táo boot loop.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S Plus :

U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S Plus
U3500 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6S Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.