Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7

U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 .

Các lỗi do IC U3502 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 :

U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7
U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7

Leave a Reply