J0802 Socket Quản Lý Nút Gạt Rung iPhone 6

J0802 Socket quản lý phím Volume lên xuống, Gạt rung iPhone 6.

Các lỗi do Socket J0802 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J0802 Socket quản lý phím volume lên xuống, Gạt rung iPhone 6 :

J0802 Socket Quản Lý Nút Gạt Rung iPhone 6
J0802 Socket Quản Lý Nút Gạt Rung iPhone 6
9

Chưa có bình luận

Bình luận

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.

#HashTag