Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U1500 ổ cứng PCIE iPhone 6S Plus

U1500 ổ cứng PCIE iPhone 6S Plus.

Các lỗi do IC U1500 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn dòng cao.
  2. Restore lỗi 9 hoặc 4013.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1500 ổ cứng PCIE iPhone 6S Plus :

u1500 o cung pcie iphone 6s plus
u1500 o cung pcie iphone 6s plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.