U3800 IC quản lý rung iPhone 6S

U3800 IC quản lý rung iPhone 6S .

Các lỗi do IC U3800 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3800 IC quản lý rung iPhone 6S :

U3800 IC quản lý rung iPhone 6S
U3800 IC quản lý rung iPhone 6S
11
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.