Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U3800 IC quản lý rung iPhone 6S

U3800 IC quản lý rung iPhone 6S .

Các lỗi do IC U3800 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3800 IC quản lý rung iPhone 6S :

U3800 IC quản lý rung iPhone 6S
U3800 IC quản lý rung iPhone 6S