U3800 IC quản lý rung iPhone 6S

U3800 IC quản lý rung iPhone 6S .

Các lỗi do IC U3800 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3800 IC quản lý rung iPhone 6S :

U3800 IC quản lý rung iPhone 6S
U3800 IC quản lý rung iPhone 6S