Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7

U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7.

Các lỗi do IC U4001 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, không sạc, không nhận cáp máy tính.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7 :

U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7
U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7

Leave a Reply