Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7

U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7.

Các lỗi do IC U4001 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, không sạc, không nhận cáp máy tính.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7 :

U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7
U4001 IC USB quản lý cáp sạc iPhone 7

Leave a Reply